Меню

Начало

Добре дошли в сайта на катедра „Физика“
към МГУ "Св. Иван Рилски"


Катедра „Физика” е създадена през 1953 г. при основаването на Висшия минно-геоложки институт (ВМГИ). Катедрата провежда обучението по физика на студентите от МГУ „Св. Иван Рилски” и Филиала на МГУ в гр. Кърджали. Съставът на катедрата се състои от седем души академичен състав, двама експерти и секретар. Катедрата разполага с лекционна зала „Проф. Петър Паунов”, с две учебни лаборатории по обща физика, учебна лаборатория по атомна и ядрена физика, лаборатория по рентгеноструктурен анализ и техническа работилница. От 2011 г. към катедрата е организирана музейна сбирка от прибори и апаратури за учебна и научна дейност.
Състав преподаватели

Лаборатория по обща физика – зала 161


Лекционна зала „Проф. Петър Паунов”

Музейна сбирка